top of page
BG_result.webp

Hướng dẫn điều khiển:
Click bên trái màn hình để bắt đầu quay.
Click bên phải màn hình để dừng lại ngẫu nhiên.

Đã hiểu
bottom of page