top of page

SỰ KIỆN - EVENT - PARTY

Công ty ITP Group (3)

Công ty ITP Group (3)

Chương trình - Sự kiện cuối năm - Year End Party của tất cả thành viên đại gia đình Công ty ITP Group do Công ty Tổ chức Sự kiện QC Event & Travel thực hiện.

QC Event & Travel rất vinh dự được đồng hành cùng Quý khách hàng trong chuyến đi này! Và mong muốn được tiếp tục phục vụ những chuyến đi sắp tới của quý khách.

Các Sự kiện gần đây

công ty tổ chức sự kiện Year End Party

Du lịch - Team Building

Ngân hàng OCB (5)

công ty tổ chức sự kiện Year End Party

Tại:

Le VIVA Resort - Mũi Né

công ty tổ chức sự kiện Year End Party

Du lịch - Team Building

NH Techcombank MN (5)

công ty tổ chức sự kiện Year End Party

Tại:

The Adora Center - TP. HCM

công ty tổ chức sự kiện Year End Party

Du lịch - Team Building

NH Techcombank R15 (5)

công ty tổ chức sự kiện Year End Party

Tại:

The Global City - TP. HCM

công ty tổ chức sự kiện Year End Party

Du lịch - Team Building

NH Techcombank R12A (5)

công ty tổ chức sự kiện Year End Party

Tại:

The Global City - TP. HCM

bottom of page