top of page

Thử thách

HOÀN THÀNH

BỨC PHÁ

Ø Mỗi thành viên lần lượt vượt qua vách núi hiểm trở  trong thời gian nhanh nhất

Ø Hoàn thành thử thách, nhận thông tin trạm tiếp theo

KHÔNG QUÉT MÃ BẰNG ZALO

Nên quét mã QR bằng Camera của điện thoại (Iphone).

Nếu bạn vừa quét mã bằng Zalo vui lòng COPY đường dẫn bên dưới và PASTE vào trình duyệt web của điện thoại bạn:

qctravel.vn/t14

ĐẾN THỬ THÁCH TIẾP THEO, QUÉT MÃ QR ĐỂ NHẬN YÊU CẦU

THỬ THÁCH TIẾP THEO:

TĂNG TỐC

bottom of page