top of page

Thử thách

HOÀN THÀNH

CHUNG SỨC

Ø Mỗi lượt 2 thành viên di chuyển bánh xe khổng lồ từ A đến B lấy vật phẩm sau đó quay về.

Ø Mỗi quả bóng nhỏ mang về sẽ tính là 01 lượt hoàn thành, trong thời gian MC thông báo mang thật nhiều bóng về để nhận số điểm cao nhất với 03 đội còn lại.

Ø Hoàn thành thử thách à nhận thông tin trạm tiếp theo

KHÔNG QUÉT MÃ BẰNG ZALO

Nên quét mã QR bằng Camera của điện thoại (Iphone).

Nếu bạn vừa quét mã bằng Zalo vui lòng COPY đường dẫn bên dưới và PASTE vào trình duyệt web của điện thoại bạn:

qctravel.vn/t1-2

ĐẾN THỬ THÁCH TIẾP THEO, QUÉT MÃ QR ĐỂ NHẬN YÊU CẦU

THỬ THÁCH TIẾP THEO:

ĐOÀN KẾT

bottom of page