top of page

Thử thách

HOÀN THÀNH

ĐOÀN KẾT

✴ Mỗi lượt 06 thành viên thực hiện thử thách, dung đạo cụ chương trình di chuyển từ A-B lấy 01 quả bóng nhỏ sau đó quay về ➛ đổi thành viên thực hiện.

✴ Trong thời gian quy định mang thật nhiều bóng về để có cơ hội nhận điểm tối đa so với 03 đội chơi còn lại

✴ Hoàn thành thử thách ➛ nhận thông tin trạm tiếp theo

KHÔNG QUÉT MÃ BẰNG ZALO

Nên quét mã QR bằng Camera của điện thoại (Iphone).

Nếu bạn vừa quét mã bằng Zalo vui lòng COPY đường dẫn bên dưới và PASTE vào trình duyệt web của điện thoại bạn:

qctravel.vn/t1-1-1

ĐẾN THỬ THÁCH TIẾP THEO, QUÉT MÃ QR ĐỂ NHẬN YÊU CẦU

THỬ THÁCH TIẾP THEO:

BỨC PHÁ

bottom of page