top of page

Thử thách

HOÀN THÀNH

TĂNG TỐC

KHÔNG QUÉT MÃ BẰNG ZALO

Nên quét mã QR bằng Camera của điện thoại.

Nếu bạn vừa quét mã bằng Zalo vui lòng COPY đường dẫn bên dưới và PASTE vào trình duyệt web của điện thoại bạn:

qctravel.vn/t1

  • Mỗi lượt 1 thành viên di chuyển và vượt qua mạng nhện để tiến về phía vạch đích được BTC quy định

  • Thành viên tiếp theo chỉ được bắt đầu di chuyển khi đồng đội đã về tới đích, tử thách được hoàn thành khi tất cả thành viên đều về đích

TÌM ĐẾN THỬ THÁCH TIẾP THEO, QUÉT MÃ QR ĐỂ NHẬN YÊU CẦU

THỬ THÁCH TIẾP THEO:

CHUNG SỨC

bottom of page