top of page

Thử thách

HOÀN THÀNH THỬ THÁCH

TĂNG TỐC

KHÔNG QUÉT MÃ BẰNG ZALO

Nên quét mã QR bằng Camera của điện thoại (Iphone).

Nếu bạn vừa quét mã bằng Zalo vui lòng COPY đường dẫn bên dưới và PASTE vào trình duyệt web của điện thoại bạn:

qctravel.vn/t1

✴ Mỗi lượt 1 thành viên lên mở nón

⋆ Nếu có vật phẩm bên trong nón ➛ mang vật phẩm về và úp nón lại.

⋆ Nếu không có vật phẩm trong nón ➛ úp nón lại và quay về cho thành viên khác tiếp tục di chuyển.

✴ Tìm đủ vật phẩm ghép lại thành thông điệp của chương trình sẽ hoàn thành thử thách.

✴ Hoàn thành thử thách ➛ nhận thông tin trạm tiếp theo

TÌM ĐẾN THỬ THÁCH TIẾP THEO, QUÉT MÃ QR ĐỂ NHẬN YÊU CẦU

THỬ THÁCH TIẾP THEO:

CHUNG SỨC

bottom of page