top of page

ID NHÂN VIÊN:

CỤM 1

King

Queen

VOTE

CỤM 2

King

Queen

VOTE

CỤM 3

King

Queen

VOTE

CỤM 4

King

Queen

VOTE

CỤM 5

King

Queen

VOTE

KHỐI RBG

06

King

NGUYỄN VĂN VUA

Queen

LÊ THỊ HOÀNG HẬU

VOTE

KHỐI RBG

07

King

NGUYỄN VĂN VUA

Queen

LÊ THỊ HOÀNG HẬU

VOTE

KHỐI RBG

08

King

NGUYỄN VĂN VUA

Queen

LÊ THỊ HOÀNG HẬU

VOTE

bottom of page